Overdruk - Vervuilde grond

Op projectmatige basis kunnen we het transport van vervuilde grond voor u op een veilige wijze verzorgen. Een aantal trucks is voorzien van een overdrukfiltersysteem. Het filterpakket wordt afgestemd op de mate en aard van de verontreiniging. Indien noodzakelijk krijgen onze mensen de medische keuring voor het werken met verontreinigde grond.

Overdruk - Vervuilde grond