Duurzaam

Ons wagenpark bestaat uit Euro 5 en 6 trucks. We verminderen hiermee de CO2- en de NOx-emissies. Met de aanschaf van de trucks sluiten we aan op de filosofie van ons bedrijf. Wigchers Int. Transport vindt het belangrijk te investeren in een schone leefomgeving. We investeren in het verbeteren van onze bedrijfsvoering met oog voor mens en milieu. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

CO2-footprint
Wigchers Int. Transport heeft een CO2-footprint. Met deze footprint maken we inzichtelijk hoeveel CO2 we uitstoten en hoe we de uitstoot reduceren.

Duurzaam