Agrarisch

We hebben meer dan 65 jaar ervaring in de verlading en het bulktransport van agrarische producten. Denk aan suikerbieten, zetmeelaardappelen en koren. We zijn GMP+ gecertificeerd en besteden veel aandacht aan veiligheid en kwaliteit.

Agrarisch